Monday, July 22, 2013

По следите на привързания балон

Наскоро гледах филм, правен по социалистическо време в България.
Изумителен!
Макар и абстрактен..
А може би точно за това.
Дързък,  макар и отричан повече от 30 години!
Изключително неразбираем за онези дни.  А може би и за тези.
Мога да кажа само: РЕСПЕКТ! пред смелотта и таланта на Бинка Желязкова.
Не са много тези, осмелили се да се опълчат на тогавашната система, създавайки нещо извън рамките на същата тази система.
Респект и пред хората, осмелили се да спомогнат за осъществяването на тази идея, макар осъзнавайки, че лентата може би никога няма да види бял свят.
Творчество от страст, а не от суета.
Жалко само, че хора като Бинка Желязкова, достойни за гордост и подражание, биват бързо забравяни и измествани от силиконовите  псевдо-таланти на нашето време.
По следите на привързания балон или по следите на забравената си история?
Филм от миналото, актуален в настоящето.


Към филма:
https://www.youtube.com/watch?v=TXU1zZhbkAU&list=HL1373804336

No comments:

Post a Comment